Algemene voorwaarden

Artikelen voorzien van bedrukking kunnen niet geruild worden. Retourzending van artikelen is voor eigen risico van de consument. Ongefrankeerde pakketten worden niet geaccepteerd. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de consument in rekening gebracht. Bij de aankoop van producten heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren. Wanneer u als consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. . De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Mochten wij op een of ander manier een foutje hebben gemaakt heeft u recht dat wij het betreffende artikel gratis voor u opnieuw maken. Indien u na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. verzendkosten voor de consument zijn rekening en wordt dus niet terug betaald Bij aangeleverde afbeeldingen is naambordendesign niet verantwoordelijk voor eventuele schending van auteursrechten naambordendesign is niet verantwoordelijk voor eventuele spelfouten in de aangeleverde teksten en bestanden etc Op multiplex hout en andere soorten hout kan de kleur van de aangeleverde foto iets anders uitvallen ook zijn wij niet verantwoordelijk voor aanleverde afbeeldingen etc Nadat wij een voorbeeld hebben gemaakt en u gaat ermee akkoord zijn wij niet meer verantwoordelijk mocht het niet goed zijn wij zijn niet verantwoordelijk voor brievenpost zonder track en trace